Лизингээр бараа авах

Та манай дэлгүүрээр бэлэн худалдаалагдаж байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүн болон Америкаас захиалгаар авах бараа бүтээгдэхүүнийг лизингээр авах боломжтой. Та манай дэлгүүртэй холбогдож нэхэмжлэл аваарай. Утас: 77008877

Голомт банк

-10 сая төгрөг хүртэл урьдчилгаагүй

-12-30 сар хүртэл хугацаанд 1,7%-1,9% хувиар зээл гаргана

Нийгмийн Даатгал Аж ахуйн нэгжээр төлдөг бол

-Цалингийн тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэх

-1% цээж зураг Тус банкны Харилцагч биш бол

-Ажлын газрын тодорхойлолт

-Давхар зээлийн гэрээ

Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол

1.Тухайн бизнесийг 6-12 сараас дээш эрхэлсэн байх сүүлийн 12 сарын орлогын дансны хуулга , хар дэвтэр

2. Тухайн бизнесийнхээ тухай тодорхойлолт бичих

3. Түрээсийн гэрээ

4. Иргэний үнэмлэх

5. Давхар зээлийн гэрээ

6. Бараа нэхэмжлэх"

---------------------------------------------------------------------

Хас банк

-3 сая хүртэл урьдчилгаагүй

-12-30 сар хүртэл хугацаанд 2% хувиар зээл гаргана

- Нөаттэй дүнгээр заавал лизингдэнэ

Нийгмийн Даатгал Аж ахуйн нэгжээр төлдөг бол

-Цалингийн тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэх

-1% цээж зураг Тус банкны Харилцагч биш бол

-Ажлын газрын тодорхойлолт

-Давхар зээлийн гэрээ

-Цалингийн дансны хуулга нэмж бүрдүүлнэ

Хувиараа бизнес эрхлэгч бол

1. Тухайн бизнесийг 6-12 сараас дээш эрхэлсэн байх сүүлийн 12 сарын орлогын дансны хуулга , хар дэвтэр

2. Тухайн бизнесийнхээ тухай тодорхойлолт бичих

3. Түрээсийн гэрээ

4. Иргэний үнэмлэх

5. Давхар зээлийн гэрээ

6. Бараа нэхэмжлэх"

7. Сард олдог орлогоосоо татвар улсад заавал төлдөг байх татварын дэвтэрээр баталгаажих

----------------------------------------------------------

Хаан банк

-3 сая хүртэл урьдчилгаагүй түүнээс дээш 10% урьдчилгаатай

-5 саяас дээш 20 % урьдчилгаатай

-Гар утаснаас бусад бараанд зээл гаргана

-12-24 сар хүртэл хугацаанд 1,8% - 1,9% хувиар зээл гаргана

Нийгмийн Даатгал Аж ахуйн нэгжээр төлдөг бол

-Цалингийн тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэх

-1% цээж зураг

Тус банкны Харилцагч биш бол

-Ажлын газрын тодорхойлолт

-Давхар зээлийн гэрээ

-Цалингийн дансны хуулга нэмж бүрдүүлнэ

Хувиараа бизнес эрхлэгч бол

1. Тухайн бизнесийг 6-12 сараас дээш эрхэлсэн байх сүүлийн 12 сарын орлогын дансны хуулга , хар дэвтэр

2. Тухайн бизнесийнхээ тухай тодорхойлолт бичих

3. Түрээсийн гэрээ

4. Иргэний үнэмлэх

5. Давхар зээлийн гэрээ

6. Бараа нэхэмжлэх"

7. Сард олдог орлогоосоо татвар улсад заавал төлдөг байх татварын дэвтэрээр баталгаажих

----------------------------------------------------------

Төрийн банк

-10 сая хүртэл урьдчилгаагүй

-12 сар хүртэл хугацаанд 1,6% хувиар зээл гаргана

Нийгмийн Даатгал Аж ахуйн нэгжээр төлдөг бол

-Цалингийн тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэх

-1% цээж зураг

Тус банкны Харилцагч биш бол

-Ажлын газрын тодорхойлолт

-Давхар зээлийн гэрээ

-Цалингийн дансны хуулга нэмж бүрдүүлнэ

Хувиараа бизнес эрхлэгч бол

1. Тухайн бизнесийг 6-12 сараас дээш эрхэлсэн байх сүүлийн 12 сарын орлогын дансны хуулга , хар дэвтэр

2. Тухайн бизнесийнхээ тухай тодорхойлолт бичих

3. Түрээсийн гэрээ

4. Иргэний үнэмлэх

5. Давхар зээлийн гэрээ

6. Бараа нэхэмжлэх"

7. Сард олдог орлогоосоо татвар улсад заавал төлдөг байх татварын дэвтэрээр баталгаажих

Whoops, looks like something went wrong.

Uncaught Exception: Swift_TransportException

Uncaught Exception.


Debug is not available, and/or you are not logged on. To see a full backtrace of the Exception, do one of the following:

  • Set debug: true in config.yml, and make sure you're logged in to the Bolt Backend.
  • Set both debug: true and debug_show_loggedoff: true in config.yml.