Та манай дэлгүүрээр бэлэн худалдаалагдаж байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүн болон Америкаас захиалгаар авах бараа бүтээгдэхүүнийг лизингээр авах боломжтой.

ХААН БАНК ЛИЗИНГЭЭР АВАХ 

 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх;
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх;
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх;
 • Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагаас хэрэглээний лизингээр худалдан авах бараа бүтээгдэхүүнээ сонгож, үнийн нэхэмжлэхийг авсан байх.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Зээлийн маягт 
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/;
 • Цалингийн орлоготой бол: Нийгмийн даатгалын дэвтэр(Цалингийн орлого нь ХААН банкин дахь дансаар дамждаг тохиолдолд шаардлагагүй);
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримт;
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд;
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ;
 • Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл;
 • Бусад.
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ 10 САЯ ХҮРТЭЛ ТӨГРӨГ
Зээлийн хугацаа:

12 хүртэл сар

13-24 хүртэл сар

25-36 хүртэл сар

Зээлийн хүү* /сараар/:

1.5%

1.6%

1.7%

Урьдчилгаа төлбөр:

Барааны үнийн дүн 3 сая хүртэл төгрөг бол 0%, 3 сая төгрөгөөс дээш бол барааны үнийн дүнгийн 10%

Зээлийн өргөдлийн хураамж:

1000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: Олгосон зээлийн дүнгийн

1% буюу 1.5 сая төгрөг

* Зээлийн бодит өртөг /сараар/ : 1.95% -2.15% 

ХАС БАНК ЛИЗИНГЭЭР АВАХ

ДАВУУ ТАЛ:

 • Зээлийн хугацаандаа зардал их гаргадаг баяр ёслол, амралтын үед нэг сарын зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөж, зөвхөн зээл хүүг төлөх боломжтой;
 • 3 сая төгрөг хүртэлх үнэ бүхий эд зүйлс худалдан авч буй бол худалдан авч буй эд хөрөнгө нь 100 хувь барьцаа хөрөнгө болно. Таниас урьдчилгаа төлбөр болон нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй. /Гар утас худалдан авах тохиолдолд хамаарахгүй/;
 • 3 саяаас дээш үнийн дүнтэй эд зүйлс худалдан авах гэж байгаа бол урьдчилгаа төлбөр төлөх эсвэл түүнтэй тэнцэх хэмжээтэй нэмэлт барьцаа барьцаалуулж болно. Ингэснээр та урьдчилгаа төлбөрөө хараахан бүрдүүлж амжаагүй ч нэмэлт барьцаа барьцаалуулан хүссэн худалдан авалтаа 100 хувийн санхүүжилтээр авах боломжтой.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН НӨХЦӨЛ:

ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА ХҮҮ /САРЫН, ₮/ ШИМТГЭЛ
50 сая төгрөг хүртэл  36 сар хүртэл Зарласан хүү: 2.0%
Бодит хүү: 2.06%
Зээл олголтын дүнгийн 1%

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Зээлийн муу түүхгүй байх.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Худалдан авалтын зээлийн өргөдөл 
 • 3х4 хэмжээний цээж зураг;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүдийн НДДэвтэр, түүний хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн гишүүдийн НДДэвтэрт бодит цалин тусгагдаагүй бол цалингийн тодорхойлолт 
 • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Худалдан авах барааны нэхэмжлэх;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал.