Гар тээш

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.