Кофе аяга

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.