Шилэн стакан

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.