Хулгана суурь

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.