Гутал ботинка

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.