Өдөр тутмын сандаал

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.