Өдөр тутмын өмд

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.