Аялал, Бэлтгэлийн сандаал

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.