Гоёлын хослол

Амазонтой холбогдон таны хайсан барааг татаж байна.